องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]3
3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]4
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]3
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]2
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]65
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]66
10 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG [ 24 มิ.ย. 2565 ]64
11 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 2 มี.ค. 2565 ]115
12 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]111
13 มาตรการป้องกันและแก้ไขการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 27 ธ.ค. 2564 ]88
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3 [ 26 พ.ย. 2564 ]123
15 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) [ 26 พ.ย. 2564 ]116
16 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]114
17 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]85
18 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 6 ก.ย. 2564 ]98
19 วินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2564 ]91
20 แผนงานสุขภาพด้านสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชุมพวง ประจำปี2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]112
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9