องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 16 ม.ค. 2566 ]10
2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 16 ม.ค. 2566 ]10
3 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 9 ม.ค. 2566 ]10
4 แผนเส้นทางความก้าวหน้า [ 17 ต.ค. 2565 ]11
5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 11 ต.ค. 2565 ]7
6 การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2565 ]11
7 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2565 ]104
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 25 ม.ค. 2565 ]108
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ 25 ม.ค. 2565 ]107
10 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]108
11 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง [ 5 ม.ค. 2565 ]98
12 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 28 ต.ค. 2563 ]107
13 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 21 ต.ค. 2563 ]113
14 หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2563 ]116