องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง