องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 135]
 
  ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 241]
 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริห...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 223]
 
  แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการบุกรุกทางสาธารณประโ...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 157]
 
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 185]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิท...[วันที่ 2021-12-16][ผู้อ่าน 126]
 
  ประชุมมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกา...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 118]
 
  คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. (2564)[วันที่ 2021-10-14][ผู้อ่าน 133]
 
  กิจกรรม 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม[วันที่ 2021-10-02][ผู้อ่าน 224]
 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการและผุ้ดูแลผู้พิการจ...[วันที่ 2021-09-17][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 106]
 

หน้า 1|2|3|4