องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ตัวแทนจากอำเภอชุมพวง ...[วันที่ 2023-03-04][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื...[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมคลทั่วไป ส่งท้ายปีเ...[วันที่ 2023-01-01][ผู้อ่าน 36]
 
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมพิจารณาปรับปรุงการให้บริการประชาชน ประจำปี 2...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 30]
 
  ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงเพื่อให้ประชาชนไ...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 176]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลชุมพวง[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 346]
 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริห...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 265]
 
  แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการบุกรุกทางสาธารณประโ...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 226]
 
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 289]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6