องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง