องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง