องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง