องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศไม่รับของขวัญ [ 26 ม.ค. 2565 ]71
2 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) [ 30 มี.ค. 2563 ]73
3 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ [ 30 มี.ค. 2563 ]72
4 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง [ 30 มี.ค. 2563 ]94
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 30 มี.ค. 2563 ]80
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 30 มี.ค. 2563 ]73
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2563 ]69
8 บันทึกข้อตกลงประกาศเจตจำนงผู้บริหาร [ 1 เม.ย. 2562 ]71