องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 5 มิ.ย. 2563 ]113
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 5 มิ.ย. 2563 ]101
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]98
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]103
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 29 พ.ย. 2559 ]95
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) [ 29 พ.ย. 2559 ]102
7 ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 19 มิ.ย. 2558 ]102
8 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 [ 19 มิ.ย. 2558 ]93
9 แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) [ 27 ก.ย. 2555 ]100