องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง