องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม


ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2563

    เอกสารประกอบ

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง