องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม


นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

    รายละเอียดข่าว

นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563


    เอกสารประกอบ

นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง