องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม


การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕63

    รายละเอียดข่าว

การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕63


    เอกสารประกอบ

การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕63
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง