องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การประเมิณความเสียงการทุจริตประจำปี


รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน


    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง