องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

 

 

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

             อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง