องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี


แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

    รายละเอียดข่าว

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

     เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง