องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง