องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง