องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง