องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประมาณการรายรับ ประกอบงบประมาณ พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมาณการรายรับ ประกอบงบประมาณ พ.ศ.2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง