องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

    เอกสารประกอบ มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง