องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติในการใหบริการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลสถิติในการใหบริการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

    เอกสารประกอบ ข้อมูลสถิติในการใหบริการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง