องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง