องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง