องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง