องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
บริการประชาชน E-service
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 16 ก.พ. 2563 ]142
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตร [ 12 ก.พ. 2563 ]139
3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ก.พ. 2563 ]130
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 12 ก.พ. 2563 ]142
5 แบบคำขอใบอนุุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย [ 12 ก.พ. 2563 ]137
6 แบบแสดงรายการภาษีป้าย [ 12 ก.พ. 2563 ]136
7 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 12 ก.พ. 2563 ]141