องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สาสน์จากนายก อบต.
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดืนอ
บริการประชาชน E-service
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องร้องเรียนประจำปี
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน
การประเมิณความเสียงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานสุขภาพและแผนงานด้านสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชุมพวง
กำหนดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้อง ประจำปี 2562
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00034 LIlsdxNIdbOFPExx [ 1 ] [ 2 ] echbkhgdyk [05-10-2021 13:51] [14-10-2021 22:46]
00033 vkIWuXyNqURMBdIFImn [ 0 ] [ 0 ] mubniqhbcui [05-10-2021 09:12] ยังไม่มีคนตอบ
00032 รั้วไฟฟ้า ชัยภูมิ [ 1 ] [ 59 ] ออลล์เว็บ [24-09-2021 15:07] [24-09-2021 21:54]
00031 รั้วไฟฟ้า ชัยภูมิ [ 0 ] [ 2 ] ออลล์เว็บ [24-09-2021 15:07] ยังไม่มีคนตอบ
00030 ตู้สาขาโทรศัพท์ Pabx โคราช [ 1 ] [ 18 ] saleman [21-09-2021 16:58] [21-09-2021 21:22]
00029 ตู้สาขาโทรศัพท์ Pabx โคราช [ 0 ] [ 0 ] saleman [21-09-2021 16:58] ยังไม่มีคนตอบ
00028 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บุรีรัมย์ [ 1 ] [ 7 ] ตลาดเทคโนโลยี [20-09-2021 16:54] [20-09-2021 17:34]
00027 กฐินสามัคคี [ 1 ] [ 13 ] ร่วมบุญ [18-09-2021 08:53] [18-09-2021 10:31]
00026 กฐินสามัคคี [ 0 ] [ 0 ] ร่วมบุญ [18-09-2021 08:53] ยังไม่มีคนตอบ
00025 รั้วไฟฟ้า สุรินทร์ [ 0 ] [ 0 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [18-09-2021 08:48] ยังไม่มีคนตอบ
00024 กล้องวงจรปิด สุรินทร์ [ 1 ] [ 6 ] ออลล์เว็บ [17-09-2021 14:03] [18-09-2021 01:25]
00023 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ นครราชสีมา [ 1 ] [ 8 ] ตลาดเทคโนโลยี [16-09-2021 15:56] [16-09-2021 21:51]
00022 รั้วไฟฟ้า บุรีรัมย์ [ 1 ] [ 11 ] saleman [15-09-2021 09:55] [15-09-2021 11:09]
00021 ขอเชิญร่วมบุญปล่อยสัตว์หน้าเขียง [ 1 ] [ 10 ] คนไทยใจดี [14-09-2021 13:23] [14-09-2021 16:38]
00020 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ โคราช [ 1 ] [ 12 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [13-09-2021 14:57] [13-09-2021 15:46]
00019 วัดแสงแก้วโพธิญาณ [ 1 ] [ 4 ] มูลนิธิ [13-09-2021 10:16] [13-09-2021 11:46]
00018 สัญญาณกันขโมย ชัยภูมิ [ 1 ] [ 40 ] ออลล์เว็บ [08-09-2021 15:35] [09-09-2021 00:33]
00017 ตู้สาขาโทรศัพท์ Pabx สุรินทร์ [ 1 ] [ 18 ] sale [07-09-2021 09:56] [07-09-2021 10:02]
00016 เครื่องสแกนคีย์การ์ด โคราช [ 1 ] [ 11 ] sale [06-09-2021 11:53] [06-09-2021 19:06]
00015 เปิดช่องทางบริจาคสมทบทุน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกันรักษาผืนป่าตะวันตก [ 0 ] [ 1 ] สืบ [06-09-2021 09:57] ยังไม่มีคนตอบ
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2
[ ตั้งคำถามใหม่ ]