องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 


โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564

    รายละเอียดข่าว

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2563